ΠΡΟΦΙΛ

Η Ζιάνγκος Group δραστηριοποιείται στο χώρο της ξηράς δόμησης, των γύψινων διακοσμήσεων και ανακαινίσεων από το 1991. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων της KNAUF, είναι πρόθυμο να σας προσφέρει τις άριστες υπηρεσίες του. Με έκθεση αλλά και εργαστήριο στο κέντρο της πόλης (Κασσάνδρου 1, Θεσσαλονίκη, 54 632), σας περιμένουμε να σας παρουσιάσουμε τις καινοτόμες ιδέες μας που σίγουρα θα σας καταπλήξουν!

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι:
  1. Κατασκευές Γυψοσανίδας
  2. Διαχωριστικές Κατασκευές
  3. Κρυφός Φωτισμός
  4. Οροφές Με Γυψοσανίδα
  5. Ηχομονώσεις και Θερμομωνώσεις
  6. Πλήρης Ανακαίνιση Χώρου
  7. Μελέτη και επίβλεψη χώρου
  8.  Κατασκευή και Τοποθέτηση Γύψινον
  9.  Ανακατασκευή Χώρου